Leveringsvoorwaarden IC-telligence Consult bv

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office voorwaarden van toepassing, gedeponeerd d.d. 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden Nederland onder nummer 30174840. Van toepassing zijn de volgende modules:

Algemene voorwaarden TelFact 2.0

Module Algemeen

Module 1 Licentie voor programmatuur

Module 2 Ontwikkeling van programmatuur

Module 3 Onderhoud van programmatuur

Module 4ASP en SAAS

Module 7 Detacheringsdiensten

Module 9 Advisering, consultancy en projectmanagement

Module 10 Overige diensten beheer van ICT