Downloads

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office voorwaarden van toepassing, gedeponeerd d.d. 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden Nederland onder nummer 30174840. Op de dienst TelFact zijn de algemene voorwaarden TelFact 2.0 van toepassing.

U kunt de van toepassing zijnde modules bekijken en downloaden via deze link

TelFact 2.0 leaflet

IC-telligence Consult staat voor:

  • Geautomatiseerd telecom factuur beheer;
  • Consultants met een grote vakkennis en een uitstekende reputatie;
  • Op strategisch niveau: een integer advies m.b.t. ICT vraagstukken;
  • Op tactisch niveau: een vakkundige begeleiding van ICT projecten;
  • Op operationeel niveau: het leveren van mankracht bij tijdelijke capaciteitsproblemen.